SK ISCO-08 vo formáte JSON a XML

SK ISCO-08 vo formáte JSON SK ISCO-08 vo formáte XML Nedávno som dostal za úlohu zapracovať do zákazníckeho systému zoznam kvalifíkácií SK ISCO-08, čo by mal byť kompletný zoznam profesií ktoré sa vyskytujú v našich podmienkach. Zoznam bol spracovaný Štatistickým Úradom Slovenskej Republiky a vydaný ako súčasť Vyhlášky ŠÚ SR č.516/2011 z 10. januára 2012. … Read moreSK ISCO-08 vo formáte JSON a XML

Maven EAR project with common persistence context

Recently I run into a use case where i had to replace simple WAR project by an EAR project containing multiple WAR projects (customer required a new application operating on the same DB schema). There were 2 things i needed to share among WAR files in the EAR: Hibernate entity classes persistence context Making the … Read moreMaven EAR project with common persistence context