SK ISCO-08 vo formáte JSON a XML


SK ISCO-08 vo formáte JSON

SK ISCO-08 vo formáte XML

Nedávno som dostal za úlohu zapracovať do zákazníckeho systému zoznam kvalifíkácií SK ISCO-08, čo by mal byť kompletný zoznam profesií ktoré sa vyskytujú v našich podmienkach. Zoznam bol spracovaný Štatistickým Úradom Slovenskej Republiky a vydaný ako súčasť Vyhlášky ŠÚ SR č.516/2011 z 10. januára 2012. Oficiálny názov je “Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08”, viac informácií nájdete v nasledujúcich súboroch:

SK ISCO-08 vo formáte PDF

SK ISCO-08 vo formáte XLS

Metodický Manuál

VYSVETLIVKY ISCO-08

Pre import do DB a strojové spracovanie sa bolo treba rozhodnúť akým spôsobom reprezentovať strom profesií. Vzhľadom na to že ide o statický (nie editovateľný) strom so známym počtom úrovní, rozhodol som sa pre najjednoduchší adjacentný model. Pre zníženie záťaže servera som vygeneroval JSON verziu stromu, aby nebolo nutné načítavať celý strom z DB vždy keď sa používateľ prihlási.

Som zvedavý či sa niekomu zíde SK ISCO-08 v JSON alebo XML formáte, ak áno, poteším sa ak necháte odkaz v komentoch.

Leave a Comment